általános szerződési feltételek.

Tartalom:

 Szolgáltató adatai

 Alapvető rendelkezések

 Megvásárolható termékek köre

 Rendelés menete

 A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 Elállás joga

 Jótállás, szavatosság

 Vegyes Rendelkezések

 Panaszkezelés rendje

 Szerzői jogok

 Adatvédelem

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Amennyiben a rendelést elküldöd, fizetési kötelezettséged keletkezik, melynek pontos összegét (termék ára, szállítási költség, csomagolási díj) a megrendelési folyamat végén megjelölt összeg, illetve a megadott e-mailcímre elküldött Rendelés visszaigazolásban küldünk meg neked. A működéssel, megrendelési – és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésedre. Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Sebők Barbara Franciska EV. (továbbiakban Szolgáltató)

 

A szolgáltató székhelye: 6728 Szeged, Ladvánszky utca 5.

(Adott címen az oldalon feltüntetett termékek megtekintése és megvásárlása nem lehetséges!) Megrendelt termékek átvételére csak a rendelés során általad megadott szállítási címen van lehetőség vagy előzetes egyeztetés után Szegeden és környékén.

Telefonszám: +36 20 398 56 13 (munkanapokon 08:00 és 18:00 között bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk)

 

E-mai cím: info@justincase.hu (a levél beérkeztét követően igyekszünk a lehető leghamarabb megválaszolni a feltett kérdéseket) Adószám: 56673599-1-26

Nyilvántartási szám: 55344032

 

A szerződés nyelve: magyar

 

 

 

Alapvető rendelkezések

 

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A jelen Szabályzat 2020. November 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Vásárlók az oldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve az oldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon áttekinti – abban az esetben is, ha nem regisztrált Vásárlója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak minden részletére vonatkozóan és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő bármely tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

 

Megvásárolható termékek köre

 

Szolgáltató által weboldalon megjelenített termékek tájékoztató jellegűek, azok kizárólag online üzenet formájában rendelhetők meg vagy kitelepüléseken, vásárokon megtekinthetőek. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők. A megjelölt árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák Szolgáltató Alanyi Adómentessége miatt, így a feltüntetett árak a termékért fizetendő árakat mutatják a szállítási költség ebbe az árba nem tartozik bele.

 

A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, annak leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Az egyes termék aloldalakon megjelenített fotók illusztráció jellegűek, a megvásárolt termékek a valóságban eltérhetnek azoktól. Ezek az eltérések minimális mértékűek, melyek leginkább a számítógépek monitorbeállításaiból fakadó, a termék színében érzékelhető árnyalatnyi különbséget jelentenek. Ezekért az eltérésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körű felvilágosítást ad Vásárlók számára az akció időtartamáról, mértékéről, igénybevételének menetéről.

 

 

 

Rendelés menete

 

Alapvetően vásárokon és kitelepüléseken várunk titeket, de amennyiben valamelyik termék felkeltette az érdeklődésed online üzenet formájában is megrendelhető. Megvásárolni kívánt termék nevére vagy képére kattintva megjelenik a termékaloldal, ahol részletes információk találhatók az adott termékről.Ha rendelni szeretnéd valamelyiket, kérlek privát üzenet formájában (instagram, Facebook, email) küld el a linket számomra.

 

Vásárló üzenet formájában megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

 

Fizetési módok

Online rendelés esetén: Előre fizetés átutalással bankszámlánkra

 

   ERSTE BANK – Sebők Barbara Franciska Ev. 116000060000000094384761

 

Személyes átvétel esetén készpénzben vagy bankártyával.

 

 

Szállítási költség 

 

A termékeinket Magyarországon belül szállítjuk. Külföldi szállítási igény esetén vedd fel velünk a kapcsolatot.

 

A szállítási díjak tartalmazzák a csomagolási költségeket is!

 

Foxpost automatába: 890 Ft

Házhozszállítással 1490 Ft

 

A kézbesítés a Foxpost Általános Szerződési Feltételei szerint történik.

 

Személyes átvétel esetén (Szeged és környéke) a szállítás ingyenes és címre tudom vinni ha ezt előre egyeztettük.

 

Vásárló e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg.

 

Számlaértesítőt elektronikusan küldünk a megadott email címre,- az eredeti papíralapú példányt pedig a csomagban találod. A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között történik.

 

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon/Facebookon/Instagramon leadott rendelések feldolgozása munkaidőben történik (hétköznapokon 8 és 17 óra között). Megrendelések leadására ezen időszakon kívül is van lehetőség, ezeket a rendeléseket Szolgáltató a következő munkanapon dolgozza fel.

A megrendelés teljesítésének részleteiről Szolgáltató minden esetben megadott e-mail címén tájékoztatja a vásárlót.

 

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

Szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

Elállás joga

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül, vagy a rendelés leadása és a kézhezvétel napja között is indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagy visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 12 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával írásban Szolgáltató email elérhetőségén, illetve postai úton erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával írásban történő jelzés alkalmával, melynél a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vásárló Szolgáltató részére. Valamint az alább mellékelt nyilatkozatminta kinyomtatásával és kitöltésével is.

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését Vásárlótól.

 

Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

 

Nem illeti meg az elállási jog Vásárlót olyan termék esetén, mely Vásárló személyéhez kötött, Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Azaz méretre készített, vagy méretre igazított lakástextilek, babakelengyék esetén nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót.

 

Szolgáltató. a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Vásárló részére.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy a Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza Szolgáltató e-mail címére)

 

Címzett:

 

Alulírott ............................................. kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/termékek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

 

....................................................

A fogyasztó aláírása:

Kelt:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Jótállás, szavatosság

 

Szolgáltató kötelező jótállást – közismert nevén „garanciát” – vállal a www.justincase.hu weboldalon értékesített termékek után, a vásárlástól számított 1 (egy) éven belül, mely a Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek esetén illeti meg a Vásárlót, azaz 10.000 Ft feletti értékű termék vásárlása esetén. A vásárlástól számított 1 (egy) éven belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett, figyelemmel a Ptk. 6:171. §-ára és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.

 

Nem rendeltetésszerű a használatnak minősül, ha a vásárló nem tartja be a jelen ÁSZF-ben leírt, és a termék garanciajegyén rögzített (ismertetett) használati előírásokat, viselési tanácsokat.

 

 

 

A szavatosság érvényesítése

Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A szavatosság érvényesítéséhez a Vásárló köteles bemutatni Szolgáltatótól kapott számlát vagy nyugtát.

 

Igény esetén a Vásárló Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint:

 

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;

 

vagy

 

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Szolgáltató nem tartozik jótállással / szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan hibákért, károkért, amelyek az átadást követően, a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, vagy egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű keletkeztek.

 

 

 

Vegyes Rendelkezések

 

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 

 

Panaszkezelés rendje

 

Szolgáltató elsődleges célja, hogy vásárlói megrendeléseit kifogástalan minőségben, Vásárló igényinek teljes körűen megfelelve teljesítse. Abban az esetbe, ha Vásárló mégis valamilyen eltérést talál, panasza keletkezik, úgy panaszát a fenti e-mail címen, telefonszámon vagy postai levél formájában is közölheti Szolgáltatóval.

 

Szolgáltató minden panaszt azonnal megvizsgál, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

 

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

Az írásbeli panaszt Sebők Barbara Franciska EV. 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Ha Ön panaszt kíván tenni az internetes oldalunkról vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

 

Miután a justincase.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az azon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A justincase.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos a justincase.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a justincase.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

Adatvédelem A weboldal adatkezelési tájékoztatója a honlap alján megtalálható, vagy erről a linkről közvetlenül letölthető:

 

https://d5f7f952-ed5b-4104-a9e2- 3d7e8194a72b.filesusr.com/ugd/c9c445_da01aeb98c2841bd875e3284a8caac1d.pdf